start

Voor Blankenberge en omstreken:

dé vereniging voor personen met een beperking!

Welkom


Welkom op de website van KVG-Blankenberge.

Deze site is nog in volle ontwikkeling; doch je kan nu reeds een aantal pagina's bezoeken en ons bereiken via een gepersonaliseerd mailadres.

De afkorting KVG staat voor Katholieke Vereniging van mensen met een beperking.

Dit is de grootste organisatie van en voor mensen met een handicap en hun omgeving in Vlaanderen. Wij streven naar kwaliteit van bestaan en naar een inclusieve samenleving waaraan mensen met een handicap evenwaardig kunnen deelnemen.

Binnen deze vereniging is iedereen welkom!!

Met of zonder beperking, bij KVG tel je mee.

Want het is zeer belangrijk voor ons allen om het leven te delen zoals het is;

met zijn gaven en zijn beperkingen, maar vooral samen zijn en samen doen!

De activiteit van KVG-Blankenberge bestaat voornamelijk uit het op regelmatige basis organiseren van animatienamiddagen. Mensen samenbrengen en laten delen in de activiteiten die het leven aangenamer en wat lichter maken.

Samen vrolijk zijn, samen dingen delen maakt het leven doenbaar en draagbaar.

De vreugdes, maar ook zorgen en/of verdriet … …

Op 19 maart 1950

werd KVG-Blankenberge boven de doopvont gehouden.

Dit betekent dat we in 2022 onze 72ste verjaardag vieren.

Het feest werd twee maal uitgesteld. Nu deden we dit op zaterdag 19 november 2022 met:

- een feestmaal

- een eucharistieviering in de Sint-Antoniuskerk

Eerste publicatie: dinsdag 19 maart 2019 - 12.20 u.

Laatste update: dinsdag 10 januari 2023 - 11.55 u.